Պարզ և հարմար կառուցվածքի շնորհիվ հեշտ է շահագործելը, չի պահանջում պրոֆեսիոնալ մասնագետներ:


Լոկալ կարգավորիչների շնորհիվ անհամեմատ պարզեցված են էլ. մոնտաժային աշխատանքները, և մեծ ֆինանսական տնտեսում է մալուխների փոխարեն սովորական հաղորդալարերի օգտագործումը (32 լարանի մալուխը փոխարինված է 1զույգ 4մմ քառ. հաղորդալարով և 1զույգ բիֆիլյար ռադիոլարով) :


Մոդուլային կատարումը հնարավոր է դարձնում հեշտ և արագ վերանորոգումը, չպահանջելով պրոֆեսիոնալ մասնագետներ :
Կայուն է ջերմաստիճանային կտրուկ փոփոխումներից :


Լիովին բացակայում է ֆանտոմ էֆեկտը արևի ճառագայտների առկայության դեպքում :

 

Արտաքին տեսքը Տեխնիկական  բնութագրերը Գինը 1տարվա
Երաշխիքով
ՀՀԴ
Գինը 2տարվա
երաշխիքով
     ՀՀԴ
Գինը 3տարվա
Երաշխիքով
      ՀՀԴ
 Տրանսպորտային լուսացույց  Տ.1.1 -ԼԴ24,
Լուսադիոդային հարթակի տրամագիծը` 200մմ,
Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք ,
Առավելագույն քաշը` 8.5կգ.,
Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX270մմX845մմ,
Եզրաչափքերը հովարով` 265մմX270մմX845մմ,
Սնման լարումը` =24Վ.
 160000  168000  176000
   Տրանսպորտային լուսացույց  ժամանակի հետհաշվարկային վայրկյանացույցով Տ.1.1 -ԼԴ24-ՎՉ
Լուսադիոդային հարթակի տրամագիծը` 200մմ,
Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք
Առավելագույն քաշը` 11կգ.
Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX270մմX1115մմ
Եզրաչափքերը հովարով` 265մմX270մմX1115մմ
Սնման լարումը` =24Վ.
 270000  283000  297000
   Տրանսպորտային լուսացույց  աջ լրացուցիչ հատվածով , Տ.1.1.ա-ԼԴ24  Լուսադիոդային հարթակի տրամագիծը` 200մմ,
Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք ,
Առավելագույն քաշը` 13.2 կգ.,
Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX750մմX1045մմ,
Եզրաչափքերը հովարով` 265մմX750մմX1045մմ,
Սնման լարումը` =24Վ.
 190000  199000  209000
   Տրանսպորտային լուսացույց  ձախ լրացուցիչ հատվածով , Տ.1.1.ձ-ԼԴ24 Լուսադիոդային հարթակի տրամագիծը` 200մմ,
Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք ,
Առավելագույն քաշը` 13.2 կգ.,
Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX750մմX1045մմ,
Եզրաչափքերը հովարով` 265մմX570մմX1045մմ,
Սնման լարումը` =24Վ.
 190000  19900  209000
   Տրանսպորտային լուսացույց  աջ լրացուցիչ հատվածով , և ժամանակի հետհաշվարկային վայրկյանացույցով Տ.1.1.ա-ԼԴ24-ՎՉ ,
Լուսադիոդային հարթակի տրամագիծը` 200մմ,
Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք ,
Առավելագույն քաշը` 16կգ.,
Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX750մմX1315մմ,
Եզրաչափքերը հովարով` 265մմX750մմX1315մմ,
Սնման լարումը` =24Վ.
 300000  315000  330000
   Տրանսպորտային լուսացույց  ձախ լրացուցիչ հատվածով , և ժամանակի հետհաշվարկային վայրկյանացույցով Տ.1.1.ձ-ԼԴ24-ՎՉ,
Լուսադիոդային հարթակի տրամագիծը` 200մմ,
Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք ,
Առավելագույն քաշը` 16կգ.,
Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX750մմX1315մմ,
Եզրաչափքերը հովարով` 265մմX750մմX1315մմ,
Սնման լարումը` =24Վ.
 300000  315000  330000
   Հետիոտնային լուսադիոդային լուսացույց Հ.1.2-ԼԴ24-ՎՉ
Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք <<կանգնիր>>` կարմիր և <<շարժվիր>>` կանաչ անիմացիաներով, 200մմ տրամագծով,
Առավելագույն քաշը` 3,2կգ.,
Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX280մմX490մմ,
Եզրաչափքերը հովարով` 70մմX280մմX490մմ,
Սնման լարումը` =24Վ.,
Միացումը կարգավորիչին` RS485 պորտով
 170000  178000  187000
   Տրանսպորտային լուսացույց  Տ.1.2 -ԼԴ24,Լուսադիոդային հարթակի տրամագիծը` 300մմ, Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք ,
Առավելագույն քաշը` 11.5կգ.,Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX370մմX1130մմ,
Եզրաչափքերը հովարով` 265մմX370մմX1130մմ, Սնման լարումը` =24Վ.
 220000  231000  242000
   Տրանսպորտային լուսացույց  ժամանակի հետհաշվարկային վայրկյանացույցով Տ.1.2-ԼԴ24-ՎՉ
Լուսադիոդային հարթակի տրամագիծը` 300մմ,
Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք
Առավելագույն քաշը` 15կգ.
Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX370մմX1500մմ
Եզրաչափքերը հովարով` 265մմX370մմX1500մմ
Սնման լարումը` =24Վ.
 380000  396000  420000
   Տրանսպորտային լուսացույց  աջ լրացուցիչ հատվածով , Տ.1.2.ա-ԼԴ24  Լուսադիոդային հարթակի տրամագիծը` 300մմ,
Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք ,
Առավելագույն քաշը` 15.2 կգ.,
Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX940մմX1350մմ,
Եզրաչափքերը հովարով` 265մմX940մմX13500մմ,
Սնման լարումը` =24Վ.
 260000  280000  296000
   Տրանսպորտային լուսացույց  ձախ լրացուցիչ հատվածով , Տ.1.2.ձ-ԼԴ24 Լուսադիոդային հարթակի տրամագիծը` 300մմ,
Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք ,
Առավելագույն քաշը` 15.2 կգ.,
Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX940մմX1350մմ,
Եզրաչափքերը հովարով` 265մմX940մմX13500մմ,
Սնման լարումը` =24Վ.
 260000  280000  296000
   Տրանսպորտային լուսացույց  աջ լրացուցիչ հատվածով , և ժամանակի հետհաշվարկային վայրկյանացույցով Տ.1.2.ա-ԼԴ24-ՎՉ ,
Լուսադիոդային հարթակի տրամագիծը` 300մմ,
Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք ,
Առավելագույն քաշը` 21կգ.,
Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX940մմX1720մմ,
Եզրաչափքերը հովարով` 265մմX940մմX1720մմ,
Սնման լարումը` =24Վ.
 420000  440000  460000
   Տրանսպորտային լուսացույց  ձախ լրացուցիչ հատվածով , և ժամանակի հետհաշվարկային վայրկյանացույցով Տ.1.2.ձ-ԼԴ24-ՎՉ,
Լուսադիոդային հարթակի տրամագիծը` 300մմ,
Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք ,
Առավելագույն քաշը` 21կգ.,
Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX940մմX1720մմ,
Եզրաչափքերը հովարով` 265մմX940մմX1720մմ,
Սնման լարումը` =24Վ.
 420000  440000  460000
   Հետիոտնային լուսադիոդային լուսացույց Հ.1.2-ԼԴ24-ՎՉ
Մետաղյա գերնուրբ իրան, հակավանդալային կառուցվածք <<կանգնիր>>` կարմիր և <<շարժվիր>>` կանաչ անիմացիաներով, 300մմ տրամագծով,
Առավելագույն քաշը` 5,2կգ.,
Եզրաչափքերը առանց հովարի` 30մմX370մմX760մմ,
Եզրաչափքերը հովարով` 70մմX370մմX760մմ,
Սնման լարումը` =24Վ.,
Միացումը կարգավորիչին` RS485 պորտով
 270000  283000  297000

 

 

Նոր սերնդի, բլոկներով տրանսպորտային կարգավորիչ` ԲՏԿ-12/24 տրանսպորտային կարգավորիչ` ԲՏԿ-12/24

 

ԲՏԿ-12/24 կարգավորիչը բաղկացած է ԲՏԿ-12/24Գ գլխավոր բլոկից և ԲՏԿ-12/24Տ տերմինալ բլոկներից:

Կարգավորիչի գլխավոր բլոկը սնվում է միաֆազ 220Վ լարման ցանցից, իսկ տերմինալ բլոկները` փոփոխական 24Վ, գլխավոր բլոկից: Կարգավորիչի բլոկների ելքային լարումները հաստատուն 24Վ կարգի են, որոնք սնուցում են լուսադիոդային հարթակներին:

Կարգավորիչի բլոկների միջև կապը իրականացվում է մեկ զույգ բիֆիլյար ռադիոլարով, RS485 պորտից զուգահեռաբար միացումով: Իսկ օպերատոր-կարգավորիչ ռադիոկապը իրականացվում է ինժեներական վահանակի միջոցով` մուտքագրելով և փոփոխելով կարգավորիչի աշխատանքային ռեժիմները, և անսարքության ժամանակ ստանումէդիագնոստիկա:

Կարգավորիչի յուրաքանչյուր բլոկ ղեկավարում է 8 լուսադիոդային հարթակ, 2 հետիոտնային լուսացույց հետհաշվարկային վայրկյանաչափով և 2 հատ տրանսպորտային հետհաշվարկային վայրկյանաչափ: Կարգավորիչի բլոկները մթության ժամանակ ավտոմատ իջեցնում են հարթակների լույսերի պայծառությունը` չկուրացնելու նպատակով:

Գինը`

ԲՏԿ-12/24Գ -165000 ՀՀԴ, ԲՏԿ-12/24Տ-95000 ՀՀԴ /3 հատ/ 285000 ՀՀԴ մեկ կոմպլեկտի գինը, ընդամենը` 450000 ՀՀԴ