1. Լուսադիոդային հարթակների սնման լարումը-----------------------------------------=24В

2. Լուսադիոդային հարթակների ծախսած առավելագույն հզորությունը----------------6Вт

3. Լուսացույցի իրանի պաշտպանության աստիճանը-------------------------------------IP65

4. Լուսացույցի իրանի պաշտպանության դասը ըստ էլեկտրական հոսանքհարման----II

5. Կլիմայական կատարումը----------------------------------------------------------------УХЛ 1

6. Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը-------------------------------- 60°С:.+60°С

7. Հարթակների ծառայության միջին ժամանակը-------------------------------------100 000ч

8. Գլխավոր կարգավորիչի սնման լարումը---------------------------------------220Վ, 50Հրց.

9. Գլխավոր կարգավորիչի ծախսած առավելագույն հզորությունը--------------------160Вт

10. Կարգավորիչների սնման լարումը-------------------------------------------------------=24Վ

11. Տերմինալ կարգավորիչների ծախսած առավելագույն հզորությունը----------------35Вт

12. Շահագործման միջին ժամկետը-------------------------------------------------12-15 տարի

13. Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը-----------------------------------------1-3 տարի

14. Պահպանման ժամկետը---------------------------------------------------------------1 տարի

15. Կարգավորիչների երաշխիքային սպասարկման ժամկետը--------------------- 1 տարի