Համակարգի տեխնիկական հիմնական պահանջներն են`կուտակային պլաստիկ ջրի բաքեր 4000-10000 լիտր տարողությամբ, 2 եռաֆազ էլեկտրական պոմպեր 1.5-6,0 կՎտ հզորությամբ, որոնք պետք է աշխատեն հաջորդական ցիկլերով, իրար լրացնելով ջրի ճնշման նվազեցման ժամանակ, մեկ պոմպի խափանման դեպքում ավտոմատ հաջորդի գործարքում, ունենա ֆազային խախտման պաշտպանություն :

Համակարգը ղեկավարվում է ՄԵՐԻ ՋՂՀ012 ղեկավարման բլոկի օգնությամբ: